Naime, u okviru Erasmus+ mobilnosti, u Kaunasu je, zajedno sa našim profesorom, Koordinatorom za međunarodne odnose IUT-a,  boravila i Viša asistentica, Koordinator razmjene studenata IUT-a, Almedina Hatarić, doktorand susrevši se i razmijenivši iskustva sa kolegicom Livijom Grikietis uspješno preuzimajući pozitivna iskustva rada sa studentima unutar Erasmus+ mobilnosti pri univerzitetu koji je rangiran među 400 najboljih u svijetu. Tokom boravka u Litvaniji je realiziran i susret u Vilniusu, sa našim studentima Lejlom Šoto i Zahidom Varupom sa Ekonomskog fakulteta IUT-a koji borave na KSU univerzitetu u Vilniusu, Litvanija tokom zimskog semestra unutar Erasmus+ mobilnosti kako bi se i na taj način dala podrška naporima ne samo studentima koji borave na univerzitetima u EU već i inicirala usmjerenja novih studenata koji, kroz razvijanje vlastitih vještina i uz odlične ocjene tokom studija mogu nastaviti njihovim putem i biti novi ambasadori ne samo IUT-a i Srednjobosanskog kantona, već i cijele Bosne i Hercegovine.

 

Predavanja na postdiplomskom studiju i Erasmus+ mobilnost u Kaunasu

 

 

Profesor Fakulteta za medije i komunikacije IUT-a, Doc.dr. Sabahudin Hadžialić od ove jeseni je i imenovani profesor pri postdiplomskom (master) studiju u I i II semestru pri Kaunas fakulteta. Moramo naglasiti da je ovo, pored već njegovog kontinuiranog vođenja (od akademske 2015/2016.g.) modula „MEDIJSKA ETIKA U PROFESIONALNOM NOVINARSTVU“ pri Komunikacijskom fakultetu, UNINETTUNO univerziteta iz Rima, Italijaitekako bitna smjernica za naše mlade doktorande kako bi nastavili putevima naših obrazovnih utjelovljenja.

Dakle, privatni univerziteti u Bosni i Hercegovini imaju problema kada je pitanje saradnje sa državnim univerzitetima, ali nikakvih problema nemaju kada je u pitanju saradnja sa državnim, visoko rangiranim univerzitetima u Evropskoj uniji.

Tokom boravka u Litvaniji profesor Hadžialić je svakodnevno imao interaktivna predavanja sa studentima iz Italije, Gruzije i Kazakhstana koji su odabrali Izborni predmet „UMJETNOST KOMUNIKACIJE“ upravo kod njega. Drugi predmet, koji će studenti moći odabrati kao izborni predmet, je „MEĐUNARODNI ODNOSI SA JAVNOŠĆU I UMJETNOST“ i on se realizira u II semestru 1,5 godišnjeg postdiplomskog, master studija „MENADŽMENT UMJETNOSTI“ pri Kaunas fakultetu, Vilnius univerziteta u Litvaniji. Dio predavanja je realiziran u učionici tokom cjelodnevnih predavanja, a manji dio će biti realiziran online, preko tzv. distance learning (učenja na daljinu).