Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog zakona o dopunama Zakona o komunikacijama s ciljem uvođenja jedinstvenog evropskog broja za hitne situacije 112 u cijeloj BiH. Na ovaj način vrši se usklađivanje bh. zakonodavstva s legislativom Evropske unije u ovoj oblasti, te ispunjava ranija preporuka Evropske komisije.

 

Dopunama Zakona definirano je da je operator telekomunikacija dužan omogućiti svim korisnicima usluga besplatne pozive i SMS poruke na jedinstveni evropski broj za hitne situacije 112 i e-pozive, kao i pozive na druge pozivne brojeve za pristup hitnim službama u Bosni i Hercegovini. Ove usluge će biti besplatne s bilo kojeg telefonskog uređaja, uključujući i sve javne telefonske govornice i uređaje za upućivanje e-poziva.

 

Ministarstvo komunikacija i prometa dostavit će ovaj prijedlog zakona Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po skraćenoj proceduri.