U Amfiteatru Internacionalnog univerziteta Travnik u srijedu, 22.11.2017.godine dekan Fakulteta za detektive i kriminalistiku EURM-a, prof. dr. Atanas Kozarev je održao predavanje studentima IUT na temu: „Informaciona bezbjednost i savremeni bezbjednosni rizici i prijetnje“, u okviru Erasmus+ mobilnosti, programa EU.

Predavanje je trajalo osam akademskih časova, uz odgovarajuće pauze. Studenti su bili veoma zainteresovani za ovu vrlo aktuelnu temu.

Između Internacionalnog univerzitet Travnik i Evropskog univerziteta – Republika Makedonija iz Skopja,  je nedavno potpisan Memoranduma o razumijevanju i Inter-institucionalnog ugovora Erasmus+ mobilnosti.

 

Prof. Dr. Atanas Kozarev održao predavanje studentima Internacionalnog univerziteta Travnik

Značaj navedenih predavanja uvaženog Dekana je da smo u XXI vijeku suočeni kako sa prijetnjama informacijske bezbjednosti tako i sa interakcijom različitih naučnih disciplina unutar informacijskih tehnologija. Internacionalni univerzitet Travnik i na ovaj način doprinosi razumijevanju kreacije društva znanja na području Bosne i Hercegovine – vlastitim primjerom unaprijeđenja inovacija, inspiracija i interakcija i preko ovakvih oblika akademskih predavanja gostiju iz inostranstva.

 

(PR služba IUT)