Udruženje građana oboljelih od malignih oboljenja “Otvori oči dan je” poziva građane na javnu tribinu pod nazivom “Prevencija – šansa života” koja će se održati u utorak, 19. decembra/prosinca 2017. godine u 17 sati u prosgtorima Univerziteta/Sveučilšta “Vitez” u Travniku (zgrada starog Pozorišta) u Školskoj 23.

Predavači su prim. mr. sci dr. Amra Mehmedbegović – Živanović, dr. Almin Đulabić, Nela Hasić, regionalni direktor WHEP, dr. Samra Hadžialić – Leko i Amra Kovačević.