Nakon uspješno savladanog edukativnog seminara „Podsticajno okruženje za socijalno poduzetništvo i turizam za žene“ organizovanog od strane slovenskog kulturno-obrazovnog društva„PINA“ večeras je u Zavičajni Muzej Travnik održana “IZLOŽBA ARTEFEKATA PODUZetniONICA” pojedinih polaznica.

Nakon pet modula, 24 učesnice sa ovog područja od septembra do decembra, ove godine su u okviru 100 sati obuke i različitih radionica usvojile brojna znanja i kompetencije o društvenom poduzetništvu i kulturnom turizmu. Projekat se posljednjim usavršavanjem ne završava, već ulazi u novu fazu u kojoj će sve polaznice imati priliku za daljnju saradnju.

Travnik održana  izložba artefekata PODUZetniONICA

S ciljem kvalitetne afirmacije svojih unikatnih rukotvorina i već prepoznatljivih radova, večeras su u Travniku polaznice prezentirale svoje produkte koji plijene originalnošću i kreativnošću.

Ovo je također i izuzetna prilika da se tradicionalnim i savremenim suvenirima dodatno obogati turistička ponuda ovoga kraja.

(I like Travnik)