U toku su pripreme za obilježavanje Dana općine Travnik. Načelnik Općine Travnik objavljuje Javni poziv za učešće u programu obilježavanja Dana općine Travnik u 2018.godini – 21.03.2018.godine.

 

 

Pozivaju se javne ustanove, nevladine organizacije, udruženja građana, sportski klubovi, privredni subjekti, neformalne grupe građana, pojedinci i svi zainteresovani, da daju prijedloge za određene aktivnosti i manifestacije i na taj način se aktivno uključe u kreiranje prijedloga Programa obilježavanja Dana općine Travnik.

Planirano je da programske aktivnosti traju od 12.03.2018. – 27.03.2018.godine , na cijeloj teritoriji općine Travnik. Stoga se pozivate, da svojim prijedlozima konkretnih aktivnosti u navedene dane, doprinesete, da dane od 12.03.2018. – 27.03.2018.godine  obilježimo na način na koji to naša općina zaslužuje.

Prijedlog treba da sadrži najmanje: kratak sadržaj aktivnosti, lokaciju, vrijeme održavanja, broj učesnika, kontakt osobu (tel. ili e-mail adresu).

 

Javni poziv za učešće u programu obilježavanja Dana općine Travnik
Zajedničko vjenčanje, mart 2017. godine (Dani Općine Travnik)

 

Svi zainteresovani svoje prijedloge za učešće u programu mogu dostaviti do 31. januara 2018.godine  na adresu: Općina Travnik – kabinet načelnika, Konatur bb Travnik, sa naznakom „Za učešće u programu obilježavanja Dana općine Travnik 2018.godine “ ili e-mail adresu: [email protected]

Prijedlozi pristigli do navedenog roka biti će razmatrani od strane Organizacionog odbora za obilježavanje Dana općine Travnik u cilju definisanja konačnog Programa.

 

N A Č E L N I K

 

Admir Hadžiemrić, dipl.ecc.