Jutros je uslijed starosti i ranijih oštećenja došlo do pucanja velike grane na stablu bijele topole u travničkom naselju Turbe. Bijela topola pored stare džamije na ulazu u Turbe, prema procjenama stara je preko 400 godina.

 

 

Truljenje i oštećenja bila su veća na strani koja je okrenuta prema cesti, ali je ovo stablo imalo veoma jak i zdrav ogranak na drugoj strani. Procjenjuje se da je stablo staro preko 400 godina kada je sagrađen ai džamija na ulazu u Turbe.

Mihovil Mandić je 1931. godine zabilježio da u Turbetu imaju četiri topole, od kojih najdeblja ima opseg od 9 metara i visoka je 30 metara. Ostale imaju opseg od 6,2 do 6,7 metara.