Kvaliteta usvojenih znanja i stečenih vještina kod studenata prava Sveučilišta „VITEZ“ odavno su prepoznate u našoj društvenoj zajednici, a nova potvrda tome stigla je od mjerodavnih općinskih struktura vlasti u Travniku. Naime, općina Travnik je u ovogodišnje obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv korupcije (9.12.2018.), uključila i dvije obrazovne ustanove, Fakultet pravnih nauka Sveučilišta „VITEZ“ i MSŠ „Travnik“.

 

 

 

Studenti prava će, uz ostalo, sudjelovati u natjecanju za najbolji literarni rad o temi „Zašto korupcija nije moj izbor“, a najuspješnijeg autora nagradit će osobno načelnik Općine. Veliko je to priznanje i za sav uloženi napor u najkvalitetniju realizaciju nastavnih obaveza koje, od samog početka svog nastavničkog angažmana na Fakultetu pravnih nauka Sveučilišta „VITEZ“, profesionalno ispunjava viši asistent, mr. Adnan Pirić, pod čijim mentorstvom su studenti, koji će sudjelovati u spomenutim aktivnostima, do sada ostvarivali najbolje rezultate u natjecanjima iz Pravne klinike, odnosno simulacije sudnice u BiH i inozemstvu.

 

Osim što ćemo biti jedina visokoobrazovna ustanova koja će, u partnerstvu sa Općinom Travnik službeno obilježiti Međunarodni dan borbe protiv korupcije, u zgradi Sveučilišta/Univerziteta „VITEZ“ bit će postavljen i sandučić za prijave protiv korupcije.

 

Uz pisanje radova o navedenoj temi, naši studenti će 4.12.2018. u 12:30 sati, u Velikoj sali Općine Travnik,  simulirati sudnicu u slučaju koruptivnog krivičnog djela i tako prezentirati kvalitetu znanja u području krivičnog prava.

 

Njihov mentor, mr. Adnan Pirić izlagat će na Okruglom stolu, koji će biti organiziran  6.12.2018. u 13:00 sati, u Maloj sali Općine. Njegov rad nosi naziv „Aktualni problemi osiguranja dokaza kod koruptivnih krivičnih djela“.