U okviru obilježavanja 10. godišnjice od osnivanja i rada Sveučilišta/Univerziteta „VITEZ“ Vitez, Studentski parlament je organizirao debatu na temu „Ostati ili otići“.

 

U realizaciji debatnog formata učestvovala je afirmacijska i negacijska ekipa. Shodno tome, afirmacijska ekipa imala je zadatak da ponudi argumente za ostanak zdravstvenika, pravnika i ekonomista u Bosni i Hercegovini. S druge strane, negacijska ekipa nastojala  je, uz prezentiranje relevantnih argumenata, braniti tvrdnju da zdravstvenici, pravnici i ekonomisti trebaju otići iz Bosne i Hercegovine.

Debata „Ostati ili otići“ na Sveučilištu/Univerzitetu „VITEZ“

Sastav afirmativnog tima činili su: 1) Tanja Bavrka, studentica IV godine Fakulteta zdravstvenih studija; 2) Marko Lovrinović, magistrant na Fakultetu pravnih nauka i 3) Ajla Sinanović, studentica I godine Fakulteta poslovne ekonomije. Negacijski tim sastojao se od tri člana, i to: 1) Andrea Grebenar, studentica II godine Fakulteta zdravstvenih studija; 2) Nedžla Karić, studentica II godine Fakulteta pravnih nauka i 3) Anela Husić, studentica I godine Fakulteta poslovne ekonomije. Voditelj debate bio je doc.dr Mirza Čaušević.

Debata „Ostati ili otići“ na Sveučilištu/Univerzitetu „VITEZ“

Posebnu zahvalnost upućujemo profesorima i srednjoškolcima Ekonomske škole u Travniku, čije je prisustvo u potpunosti uveličalo ovu manifestaciju. Rezultat debate bio je u korist ostanka mladih zdravstvenika, pravnika i ekonomista u BiH, i to u omjeru 22 glasa „za“ i 15 glasova „protiv“.