U okviru učešća delegacije FIPA-e na međunarodnom sajmu ” FOTEG” u Istanbulu, predstavnici FIPA-e na čelu s direktorom Gordanom Milinićem, te konzul BiH u Istanbulu Rabija Mašić organizirali su sastanak sa Senem Cesmecioglu Erdogan, direktorom međunarodnih odnosa u okviru Privredne komore Istanbula.

 

 

Tom prilikom dogovoreno je da se u Privrednoj komori Istanbula održi manifestacija pod nazivom Dani BiH u Istanbulu u okviru koje će biti predstavljeni atraktivni privredni sektori, poslovni ambijent i mogućnosti ulaganja u BiH za više od 200 istanbulskih kompanija. Poseban fokus će biti stavljen na metalo-preradu, tusristički sektor i proizvodnju hrane, saopćeno je iz FIPA-e.

Gđa Erdogan je saglasna da pored dobrih prijateljskih odnosa, turski privrednici nemaju priliku saznati detaljnije realno stanje kada je riječ o profitabilnosti poslovanja i  mogućnostima za biznis u BiH, i da bi se prilikom organizacije ovog događaj fokus trebao staviti na konkurentske i komparativne prednosti za investiranje, porezni sistem, infrastrukturu, lokacije za ulaganje, toškove poslovanja i sl.

Privredna komora Istanbula jedna je od najvećih privrednih komora na svijetu, s registriranim članstvom od 450.000 kompanija.

 

(FIPA)