U zgradi Vlade Srednjobosanskog kantona održan je prvi sastanak Vijeća za razvojno planiranje i upravljanje razvojem Srednjobosanskog kantona, a u skladu sa Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosni i Hercegovini.

 

Prezentaciju Godišnjeg izvještaja o razvoju sa pregledom provedbe Strategije razvoja Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu je predvodio Muhamed Softić sekretar Ureda za evropske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu.

Nakon prezentacije i usvajanja Izvještaja prisutni su razgovarali o problematici Srednjobosanskog kantona i poboljšanjima koja su potrebna učiniti kako bi kanton postigao rast po svim parametrima koji su definisani Strategijom razvoja.

 

Prvi sastanak Vijeća za razvojno planiranje i upravljanje razvojem SBK

Sastanku je prisustvovao premijer Kantona Tahir Lendo, ministri u Vladi SBK, predstavnici jedinica lokalne samouprave, predstavnici privrednog i društvenog okruženja. Svi prisutni su se složili s jednom činjenicom da je potrebno uvesti mjere kako bih povećali natalitet, spriječili odlazak mladih, stvorilo kvalitetno okruženje za život.

Izvještaj o razvoju sa pregledom provedbe Strategije razvoja SBK 2016.-2020. godina za 2018. godinu pripremljen je prema Programu rada Ureda za 2019. godinu, a u skladu sa Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH.

Izvještaj je sveobuhvatno, analizira ekonomski, društveni, infrastrukturni i okolišni pogled razvoja, te predstavlja svojevrsnu situacionu analizu koja se naslanja na Strategiju razvoja SBK  i time osigurava kontinuitet u analizi i izvještavanju sveukupnog razvoja, ali i polaznu osnovu za pripremu novog trogodišnjeg akcijskog plana za implementaciju Strategije.

Izvještaj se sastoji od dva dijela koja zajednički čine jednu cjelinu i omogućuju praćenje razvojnih trendova i stepen provedbe strategije:

  • I dio prati osnovne makroekonomske pokazatelje razvijenosti SBK te ukazuje na stepen razvijenosti SBK;
  • II dio predstavlja stepen implementacije provedbe strateških ciljeva, prioriteta i definiranisanih mjera, odnosno projekata i aktivnosti iz Strategije razvoja, sa naglaskom na prioritetne i strateške ciljeve.

Prilikom izrade izvještaja proveden je niz aktivnosti prikupljanja podataka, koji se prvenstveno zasniva na relevantnim statističkim podacima publikovanim od strane Federalnog zavoda za statistiku, Federalnog zavoda za programiranje razvoja, te izvještajima o radu ministarstava SBK.

 

(Vlada SBK)