Gradsko vijeće Tuzle usvojilo je u petak, 31. oktobra 2019. program kapitalnih investicija Grada Tuzle za period 2019-2023. godine.

Prema izjavama pojedinih gradskih vijećnika, jedan od projekata u ovom dokumentu je i izgradnja visećeg tramvaja iznad rijeke Jale.

Podsjetimo da je riječ o ideji staroj više od 10 godina, koja se navodi i u ranije usvojenoj Strategiji razvoja grada Tuzla do 2026. godine.

Viseći tramvaj u Tuzli predstavljen je i prošle godine u okviru kataloga projekata iz javno-porivatnog partnerstva, kojeg je izradilo Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona uz podršku USAID-a.

Ovaj projekt gradio bi se po principu javno-privatnog partnerstva, a njegova procijenjena vrijednost je 150 miliona KM.

Cilj projekta je poboljšanje uslova za odvijanje javnog transporta u gradu Tuzla, povećanje mobilnosti i sigurnosti u transport i smanjenje zagađenja zraka.

Ostaje da se vidi hoće li se naći investitor koji bi uložio novac u ovaj projekt.