Za srijedu 4. decembar u 9 sati pred Sudom Bosne i Hercegovine u Sarajevu zakazano je izricanje prvostepene presude u predmetu Božo Vučenović i ostali.

Optužnica u ovom predmetu Božu Vučenovića  tereti za krivična djela trgovina ljudima i pranje novca, a optužene Radeta Ljubičića, Safeta Turanovića, Rasima Turanovića, Zorana Dmitrovića, Zorana Kalajdžića, Nedeljka Vučenovića i Miroslava Vučenovića za organizirani kriminal  u vezi sa krivičnim djelom trgovina ljudima, dok se optuženom Milanu Vučenoviću na teret stavlja krivično djelo  pranje novca.

U optužnici se, između ostalog, navodi da su optuženi u periodu od početka 2007. do septembra 2009. godine djelovali kao grupa za organizirani kriminal te su obmanom i zloupotrebom teškog materijalnog stanja vrbovali radnike, državljane Bosne i Hercegovine, Republike Srbije i Republike Sjeverne Makedonije za rad u Republici Azerbejdžan, a potom im organizirali prevoz do odredišta gdje su ih radno eksploatirali. Na ovaj način optuženi su eksploatirajući žrtve ostvarili nezakonitu imovinsku korist u višemilionskim iznosima koju su držali na više računa u nekoliko država. U optužnici se dalje navodi da su optuženi Božo Vučenović i Milan Vučenović, pored navedenog, držali, raspolagali i u privrednom i drugom poslovanju upotrijebili novac veće vrijednosti koji je pribavljen izvršenjem krivičnog djela.