Služba za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove Grada Zenica  obavještava građane da su počele aktivnosti čišćenja i sanacije divljih deponija na području grada. Navedene aktivnosti su započete nakon analize stanja na terenu, a na osnovu stvarnih potreba i finansijskih mogućnosti.

 

Predviđeno je uklanjanje otpada, dovoz i planiranje zemlje, postavljanje znakova upozorenja, te u cilju sprečavanja zaustavljanja motornih vozila postavljanje odbojnih ograda na dvije lokacije, kao i sadnja sadnica smrče na lokacijama gdje za to postoje uslovi. Odabrana vrsta sadnica ima izražen fitosanitarni efekat što će omogućiti i dezinfekciju lokacija na kojima se nalazio nelegalno akumuliran otpad.

Također su u toku kontrole svih lokacija takozvanih divljih deponija na području grada Zenica s ciljem otkrivanja i sankcionisanja prekršilaca, a kako bi se spriječio nastanak novih, kao i širenje već postojećih divljih deponija.

Prema Odluci o komunalnom redu („Službene novine Općine Zenica“, broj 7/11), kažnjivo odlagati otpad na nepredviđena mjesta, kao i neuključivanje u organizovani odvoz otpada, a kazne iznose od 40 do 300 KM.

Nesanitarnim odlaganjem otpada ugrožavaju se svi elementi životne sredine: lokalne površinske i podzemne vodne tokove, zemljište, zrak, javno zdravlje, estetski izgled vaše mjesne zajednice, te kvalitet života, obzirom na širenje snažnih neprijatnih mirisa što može prouzrokovati epidemije bolesti koje prenose miševi, pacovi i druge životinje, požar i emisije produkata sagorijevanja, s obzirom da se pri razgradnji otpada u neregulisanim uslovima stvaraju uslovi za pojavu požara.

Onečišćavanje okoliša, odlaganje otpada na za to nepredviđen način  i ugrožavanje životne sredine možete prijaviti na web stranicu http://centar72.ba/zenica.

S obzirom da su već primjećene devastacije i neodgovoran odnos NN lica na lokacijama gdje su aktivnosti sanacije započete apelujemo ovim putem na građane da se odgovorno ponašaju i da u zajedničkom interesu podrže akciju sanacije divljih deponije.

 

(Grad Zenica)