Dom naroda Parlamenta Federacije BiH na današnjoj vanrednoj sjednici usvojio je Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, nastalih usljed pandemije koronavirusa.

 

Prvo je ZA glasao 31 delegat, 16 je bilo protiv, dok je jedan suzdržan. Nakon toga Igor Stojanović (SDP) je tražio pojedinačno izjašnjavanje. Nakon pojedinačnog izjašnjavanja ZA je bilo 32, protiv 15 i tri su bila suzdržana.

Donošenje ovog zakona, poznatijeg kao “korona zakon”, predloženo je kako bi se jednom sinhoniziranom akcijom prepoznale sredine na području Federacije BiH koje su najviše pogođene pandemijom.

Podsjetimo, Zakon predviđa subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja, obustavu obračuna i plaćanje zatezne kamate na javne prihode, prekid svih upravnih, parničnih, vanparničnih i izvršnih postupaka za vrijeme stanja nesreće, kao i uspostavu Garancijskog fonda.

Propisuje ukidanje obaveza plaćanja akontacije poreza na dobit i ukidanje obaveza plaćanja akontacije poreza na dohodak od samostalne djelatnosti.

Za primjenu ovog zakona planirano je 500 miliona KM u fondu za stabilizaciju privrede, a to je predviđeno usvojenim rebalansom ovogodišnjeg budžeta FBiH. Prethodno je Zakon usvojio i Zastupnički dom FBiH.