Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je Ukaz o proglašenju Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, ili kako su pa popularno nazvali „korona zakon“ , koji je usvojio Parlament Federacije BiH na sjednici Zastupničkog doma održanoj 23. travnja/aprila  2020. godine i na sjednici Doma naroda održanoj 4. svibnja/maja 2020. godine.

 

Ovaj Zakon bit će objavljen u petak u “Službenim novinama Federacije BiH“, te stupa na snagu narednog dana od dana objave u „Službenim novinama Federacije BiH“, a prestaje važiti istekom 60 dana od dana proglašenja prestanka stanja nesreće.