Evropska mreže za edukaciju pravosuđa „EJTN“ od 2006. godine organizuje takmičenje pod nazivom THEMIS na kojem učestvuju nosioci pravosudnih funkcija svih zemalja članica Evropske Unije (EU), a od prošle godine i predstavnici Bosne i Hercegovine (BiH).
Ove godine tim pravosuđa naše zemlje  pod mentorstvom Borisa Cvitanovića, nosioca pravosudne funkcije u Općinskom sudu Travnik nastupit će u polufinalu takmičenja THEMIS u oblasti evropskog krivičnog prava.
-Mi smo ove godine odlučili da prezentiramo temu „Izazovi u radnjama   dokazivanja u krivičnim djelima silovanja“, te smo na ovu temu napisali stručni rad i pripremili video prezentaciju, s obzirom da će takmičenje zbog pandemije koronavirusa biti održano u online formatu. – kazao nam je mentor tima Boris Cvitanović.
Bosanskohercegovački nosici pravosudnih funkcija nastupit će u polufinalu takmičenja THEMIS 2020
Boris Cvitanović iz Općinskog suda Travnik mentor bosanskohercegovačkog tima
Bosnu i Hercegovinu polufinalu THEMIS-a sačinjavaju mentor Boris Cvitanović (Općinski sud Travnik),  Selma Bogunić (Tužilaštvo Kantona Sarajevo), Nerma Hadžibegić (Općinski sud Sarajevo) i Amin Šabić (Tužilaštvo BiH).
-Tim koji predstavlja našu zemlju u toku priprema imao je veliku stručnu i finansijsku podršku predsjednika Općinskog suda Travnik, Gorana Dujića i Uprave ovog Suda, jer prezentacija bh. tima je snimljena u ovoj pravosudnoj instituciji. Podršku smo tokom priprema imali i od  Centra za edukaciju sudija i tužilaca F BiH (CEST) – istaknuo je mentor Cvitanović.
Bosanskohercegovački nosici pravosudnih funkcija nastupit će u polufinalu takmičenja THEMIS 2020
THEMIS takmičenje u organizaciji Evropske mreže za edukaciju pravosuđa „EJTN“ je veoma strogo takmičenje, sa propisanim pravilima, koje se odnosi na konkretne teme i organizuje za stručne saradnike/savjetnike koji su zaposleni u pravosudnim institucijama. Takmičenje za cilj ima razvijanje naprednih vještina rada u timovima, kao i razvijanje kritičkog razmišljanja, sa primjerima konkretnih slučajeva koji se odnose na pravosuđe. Po prvi put jedan tim iz Bosne i Hercegovine učestvovao je na THEMIS takmičenju koje je održano u Solunu, Grčka, u maju 2019. godine. Cjelokupno takmičenje održava se na engleskom jeziku. THEMIS 2020 odvijati će se putem online platforme od 7. do 9. jula.