Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona objavilo je javni poziv za odabir projekata koji će se sufinansirati iz budžeta Srednjobosanskog kantona u 2020. godini iz oblasti informisanja.

 

Pravo podnošenja prijava na ovaj poziv imaju javna i privatna preduzeća, poduzetnici, neprofitne organizacije – udruženja i pojedinici koji se bave informisanjem građana putem televizije, radija, portala i drugih oblika informisanja na području Srednjobosanskog kantona.

 

Rok za dostavljanje dokumentacije je 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Detaljne informcija o javnom pozivu i prijavne obrasce preuzmite na sljedećim linkovima:

Javni-poziv-informisanje

Prijavni-obrazac-PROJEKTI-IZ-OBLASTI-INFORMISANJA