Na 40. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Travnik usvojen je  set odluka kojima se vertifikuje postojeće stanje korisnika nekretnina u naseljima Bruneji , Putićevo i Prahulje , te se utvrđuju uslovi za sticanje prava nad nekretninama boračkih i povratničkih kategorija stanovništva.

 

Jednoglasno su vijećnici na ovoj sjednici utvrdili prijedlog Odluke o uslovima za sticanje prava vlasništva na nekretninama za boračke i povratničke kategorije stanovništva u naseljima Bruneji-Vitovlje, Donje Putićevo i  Prahulje, Odluke o konačnoj verifikaciji Liste korisnika nekretnina u naseljima Bruneji, Donje Putićevo i Prahulje i Odluke o dodjeli nekretnina korisnicima objekata I zemljišta u naseljima Bruneji -Vitovlje, Donje Putićevo i Prahulje.

Ovim se stvaraju uslovi da korisnici objekata u navedenim naseljima, izgrađenim sredstvima Sultanata Bruneji i vlastitim sredstvima građana plate predviđene naknade i da u, zakonom propisanom postupku te nekretnine uknjiže na svoje ime i koriste u sklopu politike jačanja održivog povratka.