DIVAN – časopis Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ Travnik objavljuje poziv za dostavu priloga za novi 59-60 broj časopisa. U časopisu se objavljuju prilozi iz oblasti kulture, umjetnosti, folklora, tradicije, jezika, književnosti, historije kulture i umjetnosti u formi istraživačkog ili preglednog rada, prikazi, intervjui, djela i slično.

 

Podjednako se obrađuju lokalne, nacionalne i opće teme iz oblasti časopisa. Redakcija prima prethodno neobjavljene radove na bosanskom, hrvatskom, srpskom i engleskom jeziku.

Dostavljeni radovi podliježu postupku dvostruke anonimne recenzije (peer-review).

Slanjem rukopisa autori/autorice potvrđuju da je rad originalan, da su pribavljene neophodne dozvole za korištenje materijala zaštićenih autorskim pravima, te da rad nije u postupku razmatranja za objavu u nekom drugom časopisu.

Rok za dostavu radova je 08. maj 2021. godine. Radovi pripremljeni u skladu sa Uputama za autore/autorice dostavljaju se u elektronskoj formi u Microsoft word formatu (DOC ili DOCX) na email adresu: [email protected].

Upute za autore/autorice zatražiti putem navedenog e-maila.