Potpisivanjem službenog zapisnika o uvođenju izvođača radova i Nadzornog organa u posao počeli su u općini Bugojnu radovi na projektu sanacije pet stambenih jedinica povratnika po sistemu “ključ u ruke” u mjestima Čipuljić, Zlavast, Zanesovići, Bristovi i Odžak.

 

 

Riječ je o raseljenim porodicama koje čitav poslijeratni period očekuju i traže da im se obnove njihovi objekti radi stvaranja uslova za povratak u njihove prijeratno mjesto prebivališta.  Za pet porodica sa područja Općine Bugojno obezbijeđena su sredstva za izgradnju i rekonstrukciju stambenih objekata.

Tipski projekat za sve kuće uradila je “Vizija” d.o.o. iz Sarajeva, a poslije provedenog postupka javnih nabavki izgradnja je povjerena firmi “Univerzal” d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje.

Potpisivanju zapisnika prisustvovali su predstavnik Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica Elfrid Lendo, predstavnik izvođača radova Univerzal d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje i predstavnici Općine Bugojno Abduselam Kico i Nedim Balihodžić.

Riječ je o implementaciji Državnog projekta stambenog zbrinjavanja u okviru Regionalnog stambenog programa (RSG), koji podržava Vlada Federacije BiH, a koji treba da osigura izgradnju stambenih jedinica za 81 povratničku porodicu.

Dobra saradnja lokalne zajednice i Ministarstva je rezultat mnogih realizovanih projekata i projekata u fazi realizacije.

U sklopu Regionalnog stambenog programa u Bosni i Hercegovini planirana je izgradnja/obnova ukupno 3.202 stambene jedinice za izbjeglice i raseljena lica, od čega 2.260 porodičnih kuća i 52 višestambene zgrade sa 942 stana namijenjena za stambeno zbrinjavanje po modelu neprofitnog socijalnog stanovanja.

Ukupna vrijednost Regionalnog stambenog programa je oko 1,2 milijarde KM, od čega se više od 200 miliona odnosi na projekte u BiH. Sve to bilo bi neizvodivo bez podrške međunarodne zajednice, prije svih, Evropske unije, kao najvećeg donatora sa učešćem od oko 450 miliona KM, te Sjedinjenih Američkih Država, Njemačke, Norveške, Italije, Švicarske, Danske, Turske i drugih zemalja donatora. Snažnu podršku programu daju Visoki komesarijat Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR), Organizacija za sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE) i Razvojna banka Vijeća Evrope (CEB).

Bosna i Hercegovina je za Vodeću instituciju Državnog projekta stambenog zbrinjavanja imenovala Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, a implementaciju potprojekata povjerila je Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica, Republičkom sekretarijatu za raseljena lica i migracije RS, te Odjelu za izbjeglice, raseljene osobe i stambena pitanja Vlade Brčko Distrikta BiH.