Federalno ministarstvo zdravstva danas je dobilo od Agencije za lijekove Bosne i Hercegovine odobrenje za korištenje kineskih vakcina Sinopharm, pola miliona, koje su dopremljene u našu zemlju prije šest dana, a koje je naručila Federacija BiH, potvrdio je Goran Čerkez, pomoćnik federalnog ministra zdravstva.

Dodaje da će distribucija ovih vakcina prema kantonima krenuti naredne sedmice.

– Tek smo danas dobili od Agencije za lijekove BiH odobrenje za upotrebu Sinopharma. To znači da u narednoj sedmici počinje i njena distribucija, ali i drugih vakcina. Ono što je jako bitno reći, kantoni zajedno sa Federacijom prema određenim formulama dobijaju procentualno te vakcine. Kada govorimo generalno o procesu imunizacije, mi možemo reći da očekujemo da to bude puno bolje. Očekujemo da kantoni puno više ulože truda u približavanju značaja vakcinacije prema svakom stanovniku Bosne i Hercegovine, kroz promocije, kroz direktne kontakte porodičnih ljekara. Kroz decentralizaciju davanja vakcina, odnosno, vakcinalnih punktova koji bi trebali biti što više na terenu, da bude veća dostupnost svakom stanovniku da primi vakcinu – govori Čerkez i dodaje:

– To mogu biti domovi zdravlja i drugi prostori koji se proglase takvim mjestima uz svu sigurnost. Mobilni timovi mogu se formirati. To je nešto što stvara dostupnost svakom čovjeku da ima vakcinu na svom pragu. Prema tome, to je i naredbom jasno definirano, rečeno, da se proširi način imunizacije, da traje od osam do 20 sati, sedam dana, da ljudi koji rade imaju pristupa vakcinaciji. Potrebno je imati snažnu kampanju, a ona nije samo poziv: “Dođite da se vakcinišete”, nego znači približiti svakom stanovniku efikasnost vakcine.