U svetišu Gospino vrilo nadomak Travnika danas se , uz prisustvo velikog broja vjernika, obilježava blagdan Male Gospe. Blagdan Male Gospe tradicionalno se i na poseban način obilježava u travničkoj župi Ovčarevo kojoj pripada Gospino vrilo, jedno od poznatijih svetišta u BiH.

Po kalendaru blagdan Male Gospe je uvijek 8. septembra/rujna. Zove se tako, budući da se slavi “mala Marija”, spomendan Marijina rođenja, za razliku od “Velike Gospe”, blagdana Marijina uznesenja na nebo, 15. augusta/kolovoza.

Na Gospinom vrilu danas se obilježava blagdan Male Gospe

Blagdan Male Gospe ima svoje početke u Jeruzalemu, u 5. stoljeću. Tada je, naime, na mjestu gdje je prema predaji stajala Marijina rodna kuća, sagrađena crkva u čast svetoj Ani, Marijinoj majci. Kao spomen na ovu posvetu razvio se blagdan u čast Male Gospe: najprije na kršćanskom Istoku, a od 7. stoljeća i na Zapadu.