Zemljišno – knjižni ured Općinskog suda u Travniku, na osnovu pravosnažnih Rješenja  o eksproprijaciji, koje je donijela Služba za imovinsko pravne poslove katastar i urbanizam općine  Vitez, vrši promjene u vlasničkom listu, kao i provođenje prijavnih listova, usklađivanje i identifikacija parcela u svrhu izgradnje “brze ceste”  na potezu Lašva – Nević Polje.

 

Predmeti eksproprijacije su hitni i prioritetni, shodno članu 37. Zakona o eksproprijaciji u FBIH i zahtijevaju efikasan i brz način rješavanja.

Zemljišno – knjižni referenti Općinskog suda u Travniku, odgovaraju ovom zadatku i brzo i efikasno postupaju po Rješenjima o eksproprijaciji,  kako je to potvrdila, Maja Spahić, šef ZK ureda.