Ministar  privrede Srednjobosanskog kantona Nisvet Hrnjić potpisao je danas Ugovore o implementaciji odobrenih sredstava sa privrednim subjektima koji su ostvarili pravo po osnovu Javnog poziva za odabir privrednih društava i obrtnika kojima će se rasporediti finansijska sredstva za održavanje postojećih radnih mjesta od 20.08.2021.godine.

 

 

Odlukom Vlade Srednjobosanskog kantona o raspodjeli sredstava sa pozicije “Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – poticaji privredi” utvrđena je raspodjela finansijskih sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu za 26 izvozno orjentisanih preduzeća u ukupnom iznosu od 110.000 KM i 40 privrednih subjekata iz oblasti drvoprerađivačke industrije u ukupnom iznosu od 180.000 KM.

Ministar Nisvet Hrnjić potpisao 14 ugovora za podršku održavanja postojećih radnih mjesta

Danas je izvršeno potpisivanje Ugovora sa korisnicima sredstava koji su ostvarili pravo na osnovu Odluke o raspodjeli sredstava sa pozicije “Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – poticaji privredi”, a koji zapošljavaju preko 50 radnika.

Potpisivanju ugovora sa Ministarstvom privrede Srednjobosanskog kantona prisustvovali su predstavnici privrednih subjekata – izvozno orjentisanih kapaciteta: CARLLATO d.o.o. Travnik; GLOBUS-konfekcija d.d. Kiseljak; NOBIL d.o.o. Travnik; ALFA d.o.o. Travnik, RZG BOSNA METAL d.o.o. Busovača i predstavnici privrednih subjekata – oblast drvoprerađivačke industrije: AUREUS d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje; PROMO d.o.o. Donji Vakuf, ROSE-WOOD d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje, PALAVRA d.o.o. Travnik, KONTINENTAL d.o.o. Kiseljak, DIVAN d.o.o. Vitez, KARAŠIN KOMERC d.o.o. Bugojno, IDEX GROUP d.o.o. Busovača, ROCCAFORTE d.o.o. Vitez.

Ministar Nisvet Hrnjić potpisao 14 ugovora za podršku održavanja postojećih radnih mjesta

Korisnici sredstava imaju obavezu da ista koriste namjenski, a nakon implementacije finansijskih sredstava podnesu konačni Izvještaj o implementaciji i rezultatima ostvarivanja projekta.

Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona nastavlja tokom ove sedmice sa potpisivanjem Ugovora o implementaciji odobrenih sredstava sa privrednim subjektima, općinama, mjesnim zajednicama i nevladnim organizacijama.

Da li novi modeli rada donose željena poboljšanja u radu sudova, bila je tema sastanaka održanih tokom posjeta predstavnika VSTV-a BiH sudovima koji su dio projekta Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH koji VSTV BiH realizuje uz podršku Vlade Švedske.

Uvođenje novog modela rada koje podrazumijeva jačanje timskog rada i delegiranje zadataka, kao i jačanje uloge pripravnika/volontera, započeto je u 10 sudova, s namjerom da se proširi i na sve druge sudove u BiH.