Stalni član VSTV-a BiH Sanin Bogunić potpisao je, u ime VSTV-a BiH, Sporazum o saradnji između VSTV-a BiH i Pravnog fakulteta Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“ na Projektu izrade baze pravosnažnih predmeta ratnih zločina „The War Crimes Trials Database – WCTD“ finansiranog od strane Vlade Japana.

 

Sporazum se odnosi na razmjenu svih pravosnažnih presuda u predmetima ratnih zločina počinjenih na teritoriji Bosne i Hercegovine. Tako će VSTV BiH će za potrebe Projekta izrade baze pravosnažnih predmeta ratnih zločina WCTD osigurati dostavu pravosnažnih presuda u predmetima ratnih zločina sa kojima raspolaže, kao i prvostepenih presuda i drugih materijala koji mogu poslužiti za unos podataka u bazu.

Potpisan Sporazum o saradnji između VSTV-a BiH i Pravnog fakulteta Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“

VSTV BiH će ustupljeni sadržaj odluka, dostavljenih od strane WCTD projekta, koristiti za unaprjeđenje informacija koje se nalaze u Mapi ratnih zločina i Bazi Sudskih odluka VSTV-a BiH.

Podršku Projektu izrade baze pravosnažnih predmeta ratnih zločina „The War Crimes Trials Database – WCTD“ pruža i Međunarodni rezidualni  mehanizam za krivične sudove ( MICT) .