Delegat u Domu naroda  Parlamenta Federacije BiH, Elvedin Mušanović (SDA) podnio inicijativu za izdvajanje sredstva za završetak srednje škole u Travniku.

 

-Molim Vas da prilikom izrade Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu (nacrt i prijedlog) na ime završetka gradnje zgrade Mješovita srednja škola „Travnik“ u Travniku planirate najmanje 5 miliona maraka. – stoji u inicijativi delegata Elvedina Mušanovića.

Delegat Elvedin Mušanović podnio inicijativu za izdvajanje sredstva za završetak srednje škole u Travniku
Izvršavanje odluke Doma za ljudska prava BiH

U obrazloženju delegat Mušanović navodi kako je Evropski sud za ljudska prava u presudi u predmetu Vrhbosanska nadbiskupija protiv Bosne i Hercegovine naložio je izvršavanje odluke Doma za ljudska prava BiH od 9. maja 2003. godine.

-Dom je naredio Federaciji BiH da osigura premještaj JU “Mještovite srednje škole Travnik” iz zgrade Gimnazije te da vrati zgradu u posjed Vrhbosanskoj nadbiskupiji u roku od jedne godine. U cilju izvršenja odluke Doma, Federacija BiH je u maju 2004. zaključila sporazum sa Vrhbosanskom nadbiskupijom kojim se obavezala da će predati zgradu Gimnazije u posjed najkasnije do 1. juna 2006. godine. Nakon toga uslijedio je niz odluka kojima je Općina Travnik preuzela mjere u cilju izvršenja, a jedna od javnih škola je iseljena iz zgrade Gimnazije. Ustavni sud BiH 2012. utvrdio je da FBiH nije provela odluku Doma za ljudska prava. Osiguravajući gore navedeni iznos, uz sredstva koja su osigurana rebalansom Budžeta SBK za 2021. godinu (3 miliona), zgrada Mješovite srednje škole „Travnik“ u Travniku bila bi završena čime bi se osiguralo da zgrada Gimnazije bude iseljena i  vraćena Vrhbosanskoj nadbiskupiji na korištenje. – navodi u svom obrazloženju delegat Mušanović (SDA).