I ova kalendarska godina bila je, uslijed pandemije koronavirusa jako teška za Vladu Srednjobosanskog kantona. Ipak, uprkos brojnim nedaćama ostvaren je budžetski suficit, a za narednu 2022. godinu krajem decembra usvojen je budžet u rekordnom iznosu, istakao je u razgovoru za portal hronika.ba  premijer Srednjobosanskog kantona Tahir Lendo.

 

hronika.ba: Gospodine Premijeru, ova 2021. godina je na izmaku. Kako je ocjenjujete, jer je i ona, nažalost, pandemijska godina u kojoj se sve otežano odvijalo?

LENDO: Kao što rekoste, 2021. godina je na izmaku i obilježila ju je pandemija COVID–19 sa velikim brojem zaraženih i značajnim brojem ljudi koji su umrli, ali i onih koji su prebolovali i imaju posljedice. Fokus je tokom cijele godine bio da imamo stabilnost zdravstvenog sistema u borbi protiv COVID–19, ali i drugih bolesti. Drugi fokus bio je na održivosti privrede u pandemijskim uslovima, u uslovima vrlo teškog i ograničenog tržišta i uslovima najave velikih poskupljenja, od energenata, pa nadalje.

hronika.ba: Po prvi puta od osnivanja Srednjobosanski kanton završava godinu sa suficitom. Da li sam u pravu?

LENDO: Imali smo mi suficit i ranije od kada sam premijer, ali stalno smo radli na rješavanju problema akumuliranog deficita. Prvi puta Srednjobosanski kanton će ostati sa malim akumiliranim deficitom koji će u narednoj 2022. godini biti anuliran. Ove godine smo dobrom politikom i ambijentom koji je stvoren u Kantonu uspjeli ostvariti suficit koji ćemo iskoristiti u razvojne projekte, u projekte od interesa za Kanton i lokalne zajednice. Mislim da smo u ovoj teškoj godini u razvojne, kapitalne projekte uložili preko 20 miliona KM, u oblasti zdravstva, privrede i obnove, poljoprivrede i vodoprivrede.

hronika.ba: Vlada Srednjobosanskog kantona usvojila je budžet za narednu godinu i kada ovaj broj bude štampan Skupština SBK već će se o njemu izjasniti. (Razgovor je vođen 27.12.2021. godine, dan uoči zasijedanja kantonalne Skupštine na kojoj je budžet i usvojen.) Kakav je planirani budžet za narednu godinu?

LENDO: Ovo je rekordan budžet za Srednjobosanski kanton. Sve ono što nismo mogli završiti proceduralno je preneseno kao suficit u taj budžet za 2022. godinu. Iako će zbog pandemije Nova 2022. godina biti teška, mislim ta će to biti godina obilježena značajnim projektima. Mislim da će biti prepoznatljiva gradnja u Kantonu u 2022. godini. To će se odraziti na naše školske objekte gdje će biti utrošeno 8 miliona KM iz budžeta. Mislim da će se značajno obnoviti školska infrastruktura.

Prepoznatljiva će biti izgradnja na zgradama od značaja za Kanton, kao što je zgrada MUP-a, a bit će to prepoznatljivo i u oblasti zdravstva. Mislim da ćemo tokom 2022. godine imati toliko projekata da nisam siguran da će biti dovoljan broj kompanija koje će se na javnim pozivima i tenderima obavezati da će završiti te projekte.

Tahir Lendo: Pozitivnim političkim ambijentom stvoriti uslove za ostanak mladih

hronika.ba: Da li se u 2022. godini planira izgradnja puta na istočnim obroncima planine Vlašić iz pravca Biljanske regije?

LENDO: I u općinskom i u kantonalnom budžetu su predviđena određena sredstva za nastavak puta, ne u jednom pravcu, a najznačajniji je iz Duba prema Vlašiću. U finalizaciji smo projekta za izlazak na Vlašić i iz sela Višnjevo, sela gdje se stanovništvo također bavi stočarstvom i poljoprivredom. Na tom dijelu ispod Vlašića ćemo uraditi jedan makadamski put, a ovih dana razgovaramo da istom metodom uradimo i put iz Zagrađa. Tako da ćemo imati iz tri pravca prilaze Vlašiću sa istočne strane. Naravno, uz onaj putni pravac prema Meokrnju koji vječito održavamo sa našim Šumsko – privrednim društvom.

hronika.ba: Kanton je izdvojio i 3 miliona maraka za nastavak radova na objektu Srednjoškolskog centra u Travniku i ta sredstva su već operativna.

LENDO: Tako je, a ja očekujem da firma iz Zenice koja je ranije odabrana nastavi radove jer su već izvršili sve neophodne pripreme. Cilj nam je da do septembra završimo taj projekat, uselimo djecu, da možemo osloboditi prostor KŠC ”Petar Barbarić” da bi i oni sa jako važnim projektom uređenja fasade i unutrašnjosti tako dobili jedan reprezentativan objekat u gradu. Istovremeno bi uredili i ukrasili prilaze i jednoj i drugoj školi. Imat ćemo zaista reprezentativne objekte od Muzičke škole, KŠC, nove škole duž cijele Školske ulice. Ono što nas raduje je činjenica da ćemo imat osigurana sredstva sa svih nivoa vlasti.

hronika.ba: Uskoro će se pred Parlamentom federacije naći izmjene i dopune Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH. Prema očekivanjima, ukoliko budu usvojene izmjene i dopune Srednjobosanski kanton bi trebao dobiti daleko više sredstava.

LENDO: Mi očekujemo da će se doći do dogovora i da će se taj zakon naći na zastupničkim klupama i jednog i drugog doma Parlamenta Federacije i da ćemo imati pravičniju raspodjelu javnih prihoda.

Očekujemo da će ovaj kanton imati nešto veće prihode u odnosu na ranije godine, da ćemo iz tih prihoda moći razmišljati o razvojnim projektima i drugim projektima od interesa za ovaj kanton. Imamo potrebu za dodatnim sredstvima jer vidite da racionalno koristimo svaku marku dobijenu sa viših nivoa i uglavnom ih koristimo za razvojne projekte koji će poboljšati stanje u privredi i zapošljavanju, ali svakodnevni život građana.

hronika.ba: Svjedoci smo enorminih povećanja cijena životnih namjernica i energenata. Ima li zahtjeva za povećanje cijena od strane granskih sindikata i da li ima prostora za povećanje plaća u narednoj godini?

LENDO: Mi razumijemo naše sindikate i oni su imali razumjevanja kada je u pitanju stanje Kantona oko plaća kada je bila pandemija. Plaće nisu rasle i vodili smo računa da zadovoljimo potrebe zdravstva i privrede. U bužetu za 2022. godinu planiran je rast osnovice sa 290 KM na 305 KM. Mi još nismo ni blizu općinskih, a ni federalne osnovice. Tu smo dobili razumjevanje.

Naši sindikati su tražili 330 KM osnovicu, međutim Kanton nema takve prihode da bi mogao finansirati tako veliki skok osnovice. Rekli smo sindikatima da ćemo već u maju naredne godine razmotriti stanje prihoda i onda donijeti konačnu odluku kada je u pitanju visina osnovice za 2022. godinu. U ovom trenutku ona je 305 KM i to je povećanje od 5,5 do 6 posto. Naši sindikati su svjesni toga i niko nije u cjelosti zadovoljan, jer svako bi želio veću plaću.

hronika.ba: Nažalost, ni SBK nije zaobišao problem odlaska mladih, stručnih ljudi. Kako se može taj trend usporiti ili zaustaviti?

LENDO: Ja kao čovjek mislim da je to najvažnije pitanje, nakon ovih ekonomskih kretanja, kako zaustaviti odlazak mladih. Kako zaustaviti, pa moramo stvoriti pozitivan politički ambijent. Zbog lošeg političkog ambijenta mislim da dolazi do odlaska mladih i cijelih porodica. I ne dolaze samo mladi, odlaze svi zbog toga što ne vide perspektivu zbog političkog stanja. Ljudi se boje ovasvih pojava i ovog stanja. Žele da se to što prije zaustavi. Mi smo zemlja perspektive i vrlo lako bi se stvari pokrenule da je taj politički ambijent posložen. Kada se riješe ti problemi svi bi imali šansu. Ovaj kanton daje šansu mladima, jer mi svake godine dajemo priliku mladima za volontiranje što je osnovni preduslov za zaposlenje i to ovaj kanton košta na godišnjem nivou između 3,5 i 4 miliona KM. Zatim, kroz sport i kulturu, gdje je gro mladih ljudi dajemo između 1,5 i 2 miliona KM. Jedan smo od prvih kantona koji je u Ministarstvu obrazovanja uveo i resor mladih, da možemo imati profesionalce koji će raditi u interesu mladih.

Ovo jeste najvažnije pitanje i mislim da u koordinaciji općina, kantona i Federacije dosta će se pažnje morati posvetiti pitanju mladih kroz izmjene zakonskih osnova i donošenje provedbenih odluka u smislu podrške mladima kroz poresku politiku, kroz stanogradnju, zapošljavanje. Sve to nije dovoljno ako ne osiguramo povoljan politički ambijent. Da relaksiramo unutarnje stanje u državi, a onda ćemo dobiti ambijent u kojem mladi mogu da planiraju svoje porodice i svoj život.

hronika.ba: Na kraju smo kalendarske 2021. godine. Gospodine Premijeru, koja vaša poruka građanima Srednjobosanskog kantona za nastupajući 2022. godinu?

LENDO: Želim svim građanima da čestitam Novu 2022. godinu, da svima bude sretna, naročito mladim ljudima. Želim da naše politike nađu jedan zajednički jezik i da izgradimo jedan stabilan politički ambijent koji će podržati ekonomiju i razvoj, koji će dovesti BiH u poziciju da bude dio zajednice evopskih država i NATO-a i gdje ćemo imati jedan okvir i sretno živjeti u najljepšoj državi u svijetu, a to je naša Bosna i Hercegovina.

hronika.ba: Hvala vam na razgovoru.

 

Razgovarao Sead ŠUŠKIĆ

Pripremio: Kenan KAVAZOVIĆ