U Kristalnoj sali Općine Bugojno održana je Izvještajno-izborna skupština Karate saveza SBK/KSB. Na početku prisutne je pozdravio Hasan Ajkunić, načelnik Općine Bugojno.

 

Za predsjednika Skupštine Karate saveza SBK/KSB jednoglasno je izabran Amir Šečibović iz Bugojna, dok je za predsjednika Upravnog odbora Karate saveza SBK/KSB ponovo izabran Asim Hodžić iz Busovače, a za potpredsjednika Ante Katić iz Jajca.

Za nove članove Upravnog odbora, i druge rukovodeće strukture, izabrani su mladi, bivši vrhunski sportisti i karate treneri. Novoizabrani članovi Upravnog odbora su: Adnan Arnautović, Nisvet Gasal, Samet Gaši, Ratko Juričić, Enes Krajišnik, Almir Bašić i Armin Kovač.

Članovi Nadzornog odbora su: Avdo Avdibašić, Adnan Hurem i Miroslav Sučić.

Cilj novoizabranog rukovodstva Karate saveza SBK/KSB bit će unapređenje rada i nastavak kontinuiteta vrhunskih rezultata na državnoj i međunarodnoj sceni.