Načelnik općine Travnik, Kenan Dautović, danas je predstavio svoje savjetnike, koji će ovaj posao obavljati bez naknade. Riječ je o ekspertima, uspješnim poslovnim ljudima koji će raditi za dobrobit našeg Travnika.

 

-Odlučio sam da u toku svog mandata imenujem savjetnike  koji za svoj rad neće dobivati naknadu.  Sa ponosom mogu reći da sam, danas, imenovao vanjske članove Općine koji će raditi bez naknade.  Eksperti iz različitih oblasti, spremni su potpuno besplatno raditi za dobrobit našeg Travnika. – poručio je načelnik Dautović.

Načelnik Dautović predstavio savjetnike koji će raditi bez naknade

Savjetnici, volonteri načelnika su: Sanjin Kotlica, oblast privrede, Alija Jusić, oblast elektroenergetskog sekt, ora, Nedim Pripoljac, oblast omladinskih politika i pisanje projekata, Nevzudin Buzadžija, oblast IT-a, Oliver Jović, oblast kulture i Nermin Goran, oblast ICT-a.