Članovi Vlade Srednjobosanskog kantona na narednoj sjednici, koja je zakazana za četvrtak, 27. januar,  razmatrat će prijedlog odluke koja predviđa raskid 12 ugovora o koncesijama iz oblasti vodoprivrede, od toga 10 ugovora odnosi se na mini hidroelektrane, jedan na korištenje termomineralne vode i jedan na korištenje mineralne vode.

 

Prema prijedlogu odluke o raskidanju ugovora o koncesijama iz oblasti vodoprivrede koje predlaže Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK bit će predložen raskid koncesionog ugovora za mini hidroelektrane: MHE „Bakovići 1“, MHE „Luke“, MHE „Željeznica 1“,MHE „Željeznica 3“, MHE „Toplice“, MHE „Vileška“, MHE „Majdan 2“, MHE „Fojnica“, MHE „Žica“ i MHE „Jaglinac“.

Istom odlukom predviđeno je i  raskidanje Ugovora o dodjeli koncesije za korištenje termomineralne vode sa izvorišta „Banja“ i bunara „Banja“ za zdravstvene i rekreativne svrhe sa „Aquareumal“, d.o.o. Fojnica, te raskid Ugovora o dodjeli koncesije za korištenje mineralne vode sa bunara „Krčevine za potrebe flaširanja i prodaje na tržištu sa „Meso-Impex“ d.o.o Kiseljak.