Danas je u Travniku organizovano obilježavanje 30.- te godišnjice održavanja Savjetovanja regionalnih komandanata Patriotske lige Republike Bosne i Hercegovine koje je održano u Mehurićima kod Travnika 7. i 8. februara1992. godine.

 

Tim povodom, danas je upriličeno polaganja cvijeća na Centralnom šehidskom mezarju u Travniku. Organizatori obilježavanja bili su Savez udruženja boraca Patriotske lige Bosne i Hercegovine i Saveza udruženja boraca Patriotske lige općina Srednjobosanskog kantona.

Obliježeno 30 godina od “Savjetovanja regionalnih komandanata Patriotske lige RBiH”

Na savjetovanju održanom prije 30 godina u Mehurićima dogovoreni su prvi planovi za odbranu od nastupajuće agresije na Bosnu i Hercegovinu. Tada je donesena i Direktiva za odbranu suvereniteta BiH u kojoj je iznesena procjena djelovanja snaga dezintegracije BiH.

Označena su glavna uporišta snaga dezintegracije i glavni nosioci, kao i njihova snaga i jačina. Utvrđeni su pravci i procjene u stvaranju organizovanih snaga kroz Patriotsku ligu BiH, kao i djelovanje u odbrani suvereniteta, integriteta i cjelovitosti Bosne i Hercegovine, kako bi se obezbijedio budući zajednički život svih naroda i narodnosti na teritoriji BiH.