Dan općine Travnik donio je još jedan zanimljiv i korisan sadržaj u organizaciji JU za predškolski odgoj i obrazovanje Obdanište Travnik. U sali Općine Travnik sinoć je  održan okrugli stol na temu “Zdravstveni status predškolske djece – uslovi i potrebe”.

 

Direktor JU Obdanište Travnik Jasmin Hrnjić istaknuo je da su kroz svakodnevne aktivnosti i saradnju sa Centrom za mentalno zdravlje JU Dom zdravlja Travnik, uspostavili saradnju koja za rezultat ima evaluaciju djece u JU Obdanište Travnik.

Također, naglasio je da je uočeno  povećanje broja djece koja imaju određene razvojne probleme ili povećane rizike za mentalni razvoj, čiji je uzrok primarno korištenje savremenih digitalnih aparata.

-Morali smo nešto poduzeti, te smo iz ove dvije ustanove, između ostalog inicirali formiranje Centra za rani rast i razvoj, ali i ovaj današnji okrugli sto. – kazao je Hrnjić.

Sinoćnji susret rezultirao je otvaranjem šireg dijapazona tema o kojima bi društvo trebalo da se više bavi, od posturalnih poremećaja, poremećaja ishrane, različitih razvojnih poteškoća, do bolesti koje su direktna posljedica sedentarnog načina života.

Kao gorući problem navedeno je to što danas djeca rastu, jedu i žive ispred ekrana, što i djecu bez rizika dovodi do odstupanja u razvoju i neusvajanju različitih vještina.

This slideshow requires JavaScript.

 

Dr. Alisa Islamović- Hrnjić, spec.pedijatar kazala je da kroz pedijatrijsku ordinaciju svakodnevno prolaze djeca sa različitim smetnjama u razvoju, te da je nekada to teško zapaziti kroz kratkotrajni posjet zbog npr. akutne respiratorne infekcije, ali se problem može detektovati i na prvi pogled.

Također, naglasila je sa su različiti  problemi sa kojima se susreću, od disharmoničnog razvoja, poremećaja u ishrani, gojaznosti kod djece te posturalnih poremećaja držanja tijela, ravnih stopala, kao i brojnih drugih pojava.

-Savremeni svijet donio je mnogo izazova koji utiču i mijenjaju stilove života i tako se reflektuju na zdravlje djece. Sve više je prisutan i problem “ekranizacije”, koji je rastući problem u svijetu, kao i kod nas i to je zapravo nova dijagnoza. – zaključila je  dr. Islamović- Hrnjić.

 

Na pitanje šta učiniti, ističe da je neophodno uticati na svijest pojedinaca i kolektivno društvo, pričati i upoznavati se sa problemom i sistematski raditi na prevenciji, a kod već nastalih odstupanja pristupiti ranoj intervenciji.

Kako je istaknuo pomoćnik načelnika Općine Travnik Semin Konjalić, večeras su se na jednom mjestu okupili eminentni stručnjaci i eksperti iz različitih oblasti koji mogu dati doprinos u poboljšanju i rješavanju anomalija i problema koji se dešavaju u samom razvoju djeteta posebno u savremenom dobu.

Jedan od zaključaka okruglog stola jeste i taj da svi učesnici izrade određeni osvrt na navedenu temu, te da se kreira priručnik koji bi roditeljima dao korisne smjernice da i oni sami mogu već u ranoj fazi prepoznati negativne promjene u razvoju svoga djeteta.

-Potrebno je  stimulativno i na vrijeme djelovati na roditelje, kako bi se spriječile negativne posljedice u razvoju djeteta koje je kasnije dosta teže otkloniti. –  kazao je Konjalić.

Također, Konjalić je naglasio da lokalna zajednica podržava rad, te da će učiniti  sve da se stvore bolji uslove, ali i to da bi bilo poželjno osnivanje podružnica JU Obdaništa Travnik i u ruralnim dijelovima Travnika.

Na kraju sinoćnjeg okruglog stola, Hrnjić je istaknuo da se nada da će  tim mladih travničkih stručnjaka u narednom periodu pokrenuti niz procesa, koji će pomoći  najmlađoj populaciji i njihovim roditeljima u svakodnevnom životu.