U periodu od 23. maja do – 3. juna 2022. godine u svim prvostepenim  i drugostepenim sudovima  u Bosni i Hercegovini provodit će se aktivnost „Sedmice sudske nagodbe”.

 

 

-Sedmice  sudske nagodbe imaju za cilj da se  u  što većem broju predmeta u kojima postoji mogućnost sklapanja sudske nagodbe riješe  predmeti mirnim putem, u skraćenom postupku, što će imati dalji pozitivan utjecaj na efikasnost vođenja sudskih postupaka.

Ovim aktivnostima VSTV BiH želi pozitivno utjecati na efikasnost sudskog postupka kroz stvaranje tolerantnog okruženja među strankama, očuvanje privatnih i poslovnih odnosa, te smanjenja ekonomskog i društvenog troška. Prioritet se postavlja na brzo i efikasno rješavanje spora, s akcentom na zadovoljstvo stranaka na ishod spora i uslugu suda. – saopćeno je  sa Kantonalnog suda u Novom Travniku.