U subotu 11. juna 2022. godine u 19 sati nastavlja se ciklus predavanja iz kulturne istorije BiH – „Na kafi s Esadom Bajtalom“. Naziv novog predavanja iz ovog ciklusa je „Kortižo – Velika avlija“.

Jevreji, bježeći od Ferdinandovog terora u Španiji 1492., nailaze na otvorena vrata Osmanske Carevine. Primajući ih u svoje carstvo, sultan Bajazit prigovara kralju Ferdinandu da progonom Jevreja “nije učinio nikakvo pametno djelo, jer je svoju zemlju osiromašio, a Tursku Carevinu obogatio najvrjednijim elementom”.

Godinom dolaska Jevreja u Sarajevo smatra se 1565. Iz podataka Sidžila sarajevskog suda (prema Vladi Skariću), da se vidjeti da u mahali Sagrakči Hadži Mahmuda, već te, 1565. živi jedna jevrejska porodica.

Daljnjim i sve većim doseljavanjem Jevreja, rumelijski beglerbeg Sijavuš-paša 1581. dat će sredstva da se za njihove potrebe izgradi poveća nastamba.

Po njemu nazvana je Sijavuš-pašine daire, u narodu poznatija kao Velika avlija, ili Il Kortižo, kako su je zvali sami Sefardi.

subota, 11.6. u 19:00 sati

Ex Ponto“ – mjesto susreta

Rodna kuća Ive Andrića

 

„Kortižo – Velika avlija“ iz ciklusa predavanja „Na kafi s Esadom Bajtalom“