Uprava kompanije GS – Tvornica mašina Travnik d.o.o, donijela je odluku o isplati 1.080 KM pomoći zaposlenicima. Cjelokupan iznos radnici ce dobiti u 3 rate, počevši sa platom za septembar.

-Vođena izuzetno lošom demografskom situacijom vezanom za enorman odlazak, posebno stručnih i dobro obrazovanih mladih ljudi, Uprava na čelu sa direktoricom firme GS TMT , Snježanom Köpruner, predlaže UP FBiH i sindikatima da pokrenu zahtjev prema Vladi vezan za povećanja plata svih zaposlenika, a sastoji se u tome da se na sva povećanja plata radnicima od 01.01.2023. godine ne plaćaju doprinosi u trajanju od jedne godine.

To znači da, ako radnik ima platu 1.000 KM i dobije povećanje na 1.500 KM, na iznos povećanja od 500 KM, ne plaća doprinose godinu dana.

Za to vrijeme Vlada ima vremena da osmisli dugoročnije mjere za smanjenje doprinosa i rasterećenje poslodavaca, a sve na dobrobit radnika i svih građana.

Sličan način stimulacije postoji u RS-u, a sastoji se u tome da je Vlada RS-a donijela Zakon o poticajima privredi koji ovaj segment tretira tako da na povećani dio plata Vlada refundira 70% doprinosa.

To znači da na 100 KM uplaćenih doprinosa Vlada svakih pola godine refundira 70 KM.

Budući FBiH po pitanju visine doprinosa prilično kaska za RS-om, usvajanjem ovog prijedloga FBiH bi bila interesantnija kako radnicima tako i potencijalnim investitorima.

Za  pokazati dobre namjere u rješavanju lošeg standarda građana, uzrokovanog velikom inflacijom, donošenje ovakvog zakona bio bi dobar pokazatelj za određivanje strateške politike nove Vlade, a to je dobrobit radika i svih građana, saopćeno je iz GS TMT Travnik.

Udruga ,,Mali heroji” organizira stručno predavanje u Zenici