Nakon Prve zeničke brigade, i u ulicama Margita te Profesora Mustafe Čauševića intenzivirani su građevinsko-mašinski radovi na izgradnji primarnog polietilenskog distributivnog gasovoda u dužini od 2,8 kilometara.

 

Naime, na trasi primarne gasne distributivne mreže, na dionici puta Kantonalna bolnica Zenica – Prve zeničke brigade – Margita – Profesora Mustafe Čauševića predviđena je izgradnja jedne prijemno regulacione stanice (PRS 4) namijenjene za snabdijevanje Kantonalne bolnice Zenica, te dvije rejonske regulacione stanice (RRS 5 i RRS 6) namijenjene za snabdijevanje naselja Crkvice i Novo Radakovo prema prostornom obuhvatu gasifikacije Grada Zenica.

Intenzivirani radovi na izgradnji gasovoda u ulicama Margita i Profesora Mustafe Čauševića

Prema riječima Sandina Rizvanovića, direktora preduzeća „Zenicagas“, na pomenutoj trasi predviđena su dva odvojka za eventualnu izgradnju gasnih kotlovskih postrojenja za potrebe JP „Grijanje“ Zenica, svaki kapaciteta 7 MW.

“I to odvojak u ulici Profesora Mustafe Čauševića i odvojak u ulici Prve zeničke brigade. Predmetni gasovod predstavljaja prvu fazu izgradnje primarne distributivne gasne mreže u skladu sa Načelnim odobrenjem za građenje za složenu građevinu. Načelno odobrenje predstavlja osnovni uslov za dalji postupak izgradnje primarnog polietilenskog distributivnog gasovoda na području grada Zenice i samim tim garantuje gasifikaciju grada Zenica, koja je bila predviđena Idejnim projektom gasifikacije Grada Zenica iz decembra 2020. godine i Studijom izvodljivosti gasifikacije Zenice iz 2009. godine”, pojašnjava Rizvanović.

Podsjetimo, radove izvodi firma “Fuel Boss”, a krajnji rok za završetak radova je kraj juna 2023. godine.