Četvrta redovna sjednica Skupštine Srednjobosanskog kantona, koja je održana danas, prošla je u znaku usvajanja izvještaja o radu Vlade Srednjobosanskog kantona u prošloj, 2022.godini.

 

Kao i svake godine ponovo smo mogli slušati o veličanstvenim uspjesima najbolje kantonalne vlade u Federaciji u istoriji i o tome kako grabimo krupnim koracima ne samo sustizanju Sarajevskog kantona, nego i sustizanju mnogih regija zemalja Evropske unije.

Na žalost, istina je potpuno drugačija. Srednjobosanski kanton i dalje suvereno drži ubjedljivo zadnje mjesto po prosjeku plata u Federaciji BiH, ne postoje bilo kakvi investicijski planovi, a investicije za infrastukturu su odavno zaboravljene, strategije razvoja, ako i postoje, samo su mrtvo slovo na papiru, dok su troškovi života samo u prošloj godini rasli za 32%.

Da nije sve tako crno, Srednjobosanski kanton, nikada nije imao jaču dijasporu, niti smo imali praznije škole, ali to nije smetalo zastupnike koji su ujedno i premijer i ministri da sami s licemjerno glasaju za svoj izvještaj, što je protivno političkoj kulturi u bilo kom demokratskom društvu u svijetu. I upravo zbog toga, na narednoj sjednici, koja će biti održana u slijedeći ponedjeljak, biće vjerovatno potvrđena nova / stara Vlada u skoro istom sazivu.

U suštini, ovo će biti vlada kontinuiteta – nije radila u prethodnom periodu, pa ne očekujemo da će raditi ni u naredne četiri godine!