U organizaciji SABNOR-a SBK/KSB i Organizacije demobilisani boraca Odbrambeno oslobodilačkog rata 1992 – 1995 Srednja Bosna u Travniku je održana promocija knjige „Bosna i Hercegovina, 30 godina od sticanja nezavisnosti“ akademika Mirka Pejanovića.

 

Promocija je doprinos organizatora u obilježavanju 31. godišnjice prijema Bosne i Hercegovine u Ujedinjene nacije, 22. 05. 1992. godine što je ujedno i doprinos u obilježavanju značajnih historijskih datuma u daljoj i bližoj prošlosti Bosne i Hercegovine. Prisutnima u ime organizatora obratila se Amela Lolić, predsjednica SABNOR-a SBK/KSB i istaknula da je ovo je jedna od rijetkih knjiga koja istražuje politički razvoj države Bosne i Hercegovine od sticanja nezavisnosti do današnjeg vremenu i u tom kontekstu korisna je svima koji se bave javnim radom, državom i državnom upravom i uputila zahvalnost akademiku Pejanoviću na ovome iznimno vrijednom djelu.

Travnik: Promovisana knjiga „Bosna i Hercegovina, 30 godina od sticanja nezavisnosti“ akademika Mirka Pejanovića

U ime načelnika Općine Travnik, dr. sc. Kenana Dautovića, obratio se Semin Konjalić, šef službe za društvene djelatnosti Općine Travnik i izrazio zahvalnost u ime Općine Travnik i Načelnika, akademiku Mirku Pejanoviću i promotorima prof. dr. Seadu Turčalu, dekanu Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i prof. dr. Željku Šainu, redovnom profesoru Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Travnik: Promovisana knjiga „Bosna i Hercegovina, 30 godina od sticanja nezavisnosti“ akademika Mirka Pejanovića

Prof. dr. Sead Turčalo istaknuo je  značaj knjige kroz historijski pristup i prikaz društveno političkih zbivanja od sticanja nezavisnosti 1. marta 1992. godine do dana današnjeg.

 

Prof. dr. Željko Šain u svojstvu promotora knjige akademika Pejanovića govorio je sa ekonomsko aspekta uz osvrt na ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine šezdesetih godina prošloga vijeka, na formiranje preduzeća, ističući Sarajevski Energonvest kao jedan od primjera i Kombinat „Borac“, Travnik koji je mogao sa svojim proizvodnim kapacitetima u jednome danu da proizvede oko 15.000 do 20.000 odijela.

Također, prof. dr. Šain istaknuo je da Akademija nauka i umjetnosti BiH, čiji je potpredsjenik prof. dr. Mirko Pejanović, treba da radi strateške studije koje bi doprinjele ekonomskom razvoju države Bosne i Hercegovine.

Travnik: Promovisana knjiga „Bosna i Hercegovina, 30 godina od sticanja nezavisnosti“ akademika Mirka Pejanovića

Na kraju promocije obratio se i autor knjige akademik Mirko Pejanović uz zahvalnost organizatorima i promotorima i u kratko se osvrnuo na rad Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, te istaknuo kapacitete Akademije koja ima 300 istraživača koji su vezani za istraživačke centre. Akademik Pejanović, u svome izlaganju osvrnuo se kako je nastala knjiga „Bosna i Hercegovina, 30 godina od sticanja nezavisnosti“ ističući da je Akademija organizovala naučni simpozijum na temu 30 godina od sticanja nezavisnosti i da je bio zadužen da pripremi prvi uvodni refererat. Nakon objave radova obratio mu se mladi kolega Mujkić sa Fakulteta političkih nauka i rekao: „Profesore, ne može ostati na ovome dajte objedinite i dodajte još pod ovim naslovom!

Nakon razgovora sa kolegom Mujkićem, akademik Pejanović ističe da je objedinio i dodao radove i nastala je knjiga pod ovim naslovom. Na kraju svoga izlaganja akademik Pejanović istaknuo je da je Bosna i Hercegovina u 20 i početkom 21 stoljeća savladala sve historijske izazove.