Naučno-istraživački, edukativni i izložbeni projekat “Pod nebom vedre vjere – Islam i Evropa u iskustvu Bosne” u okviru dvojezične web platforme i multimedijalne izložbe premijerno je predstavljen u Sarajevu 11. oktobra 2023. godine, a bit će otvoren do 18. novembra 2023.

 

Projekat tematizira i interpretira otvorenost, dinamičnost, vedrinu, jedinstveno duhovno, kulturno, civilizacijsko, političko-pravno nasljeđe, kulturnu baštinu, umjetničke, arhitektonske, graditeljske, naučne, književne, muzičke i druge duhovne izraze i svjetske doprinose bosanskih svjetova islama.

Vezirov dućan iz Travnika simbolično prezentira sve ono što i jeste Izložba kroz Iskustvo Bosne

Projekat, prikazuje vjerodostojan način kako su bosanski muslimani u svom modernom islamskom identitetu, kulturno-civilizacijskoj i povijesno-duhovnoj vitalnosti i otvorenosti integrirani u moderne evropske demokratske, prosvjetiteljske i humanističke vrijednosti i tokove.

Vezirov dućan iz Travnika simbolično prezentira sve ono što i jeste Izložba kroz Iskustvo Bosne

U cijeloj konceptualnoj izložbi, svoje mjesto je našlo Udruženje za promociju kulture i tradicije “Vezirov dućan”, iz Travnika koje se predstavilo sa sekcijama “Ćejf i merak” i “Sevdah”. Vezirov dućan njeguje bosanski identitet, umjetnost, tradiciju i kulturu prepoznatljivu svuda u svijetu kao raznolika i šarolika baš kao što je i bosanski ćilim.

Vezirov dućan iz Travnika simbolično prezentira sve ono što i jeste Izložba kroz Iskustvo Bosne

Projekat je implementiran od strane Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i prvi je projekat ovog obima i kompleksnosti u historiji umjetnosti Bosne i Hercegovine.

Poziv da učestvujemo u ovom projektu, od velikog značaja za državu Bosnu i Hercegovinu, je došla zaslužujući prof.dr. Dževadu Hodžiću, direktoru Uprave za obrazovanje i nauku, i člana odbora za promociju i podršku Projekta, koji je prepoznao da “Vezirov dućan” iz Travnika njeguje spomenute sekcije kao bitno obilježje djelovanja koje je postalo prepoznatljivo kako stanovnicima Bosne i Hercegovine tako i brojnim turistima koji posjećuju Travnik, muzej pod otvorenim nebom.

Vezirov dućan iz Travnika simbolično prezentira sve ono što i jeste Izložba kroz Iskustvo Bosne

“Pod nebom vedre vjere – islam i Evropa u iskustvu Bosne” se nastavlja i u narednom periodu, sve do 18-og novembra ove godine.
Pozivamo Vas da iskoristite priliku i posjetite nas, pogledate vlastitu historiju koja čini bitno obilježje našeg evropskog identiteta, ali i da popijete đulšerbe, pojedete hurmašicu i popijete kahvu iz kahve-odžaka Vezirovog dućana, pri samom izlazu sa Izložbe.