Danas je u Travniku održan „9. Poslovno – Europsko -Društveno Diplomatski Forum Travnik 2023“.

Na otvorenju ”Travnik foruma 2023” prisustvovali su premijer Tahir Lendo, načelnik Travnika Kenan Dautović i Predrag Praštalo, predsjednik Evropskog pokreta u BiH.

Travnik: Održan „9. Poslovno – Europsko -Društveno Diplomatski Forum Travnik 2023“

U okviru foruma održane su tri panel diskusije:
Koliko povećanje struje utiče na poslovanje privrednog sektora i građana, Društveni dijalog – Otvaranje poglavlja i pregovora BiH sa EU i
Diplomatski dijalog – Kako postići da BiH političari sinkronizirano djeluje jedinstveno na putu ka punopravnom članstvu u EU.