Prema podacima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, priređivači igara na sreću klađenjem u 2023.godini, ostvarili su ukupan promet u iznosu 1.721.693.504 KM.

Ako to uporedimo sa podacima od 13. decembra prošle godine (1.626.491.376 KM), znači da su građani Federacije BiH od tada pa do kraja godine, tj.  u drugoj polovini mjeseca decembra, na sportsko i RNG klađenje dali 95 miliona konvertibilnih maraka.

Nađa R.