Komisija za odabir korisnika subvencije za prvo stambeno zbrinjavanje na području općine Jajce donijela je, u prvom krugu 2024. godine, PRELIMINARNU listu aplikanata.
Na Preliminarnu listu za aplikante koji ne ispunjavaju opće uslove za subvencioniranje prvog stambenog zbrinjavanja može se izjaviti prigovor, izvršiti uvid i dopuniti dokumantacija svakim radnim danom u vremenu od 11:00 do 13:00 sati u uredu broj 54 u roku od 8 dana od dana objave Liste.
Preliminarna lista objavljena je 1.2.2024. godine i istu možete preuzeti ispod teksta: