Od 40.347 penzionera na području Srednjobosanskog kantona  kojima je preko jedinstvenog računa trezora Federacije BiH isplaćena januarska penzija u ukupnom iznosu, koji je tek malo premašio dvadeset i pet  miliona maraka, malo više od polovine (22.945) prima starosnu penziju.

Najviše penzionera sa starosnom penzijom ,više od pet hiljada je u općini Travnik, slijede Bugojno (3.052), Novi Travnik (2.302), Vitez (2.647). U općini Dobretići starosnu penziju prima 12 penzionera. Za  starosne penzije u ovom kantonu u januaru je isplaćeno 15,5 miliona KM.

Općina Travnik ima najviše penzionera u SBK, a najmanje tek 28 ih je u općini Dobretići

I u ukupnom  broju penzioner a(starosne,  invalidske i porodične penzije) opet prednjači općina Travnik  sa više od osam i po hiljada, pa Bugojno, Vitez, Novi Travnik. Na posljednjem mjestu je općina Dobretići sa ukupno 28 penzionera.

Nađa Ridžić