Predsjednica Federacije Bosne i Hercegovine, Lidija Bradara, kao šefica delegacije  BiH, učestvovala je na 46. zasjedanju Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe, održanom u Strasbourgu. Zasjedanje je okupilo članove iz cijele Europe kako bi raspravljali o ključnim pitanjima koja se tiču lokalnih i regionalnih vlasti, te kako bi promovisali demokratiju i vladavinu prava.

 

Članovi Kongresa bavili su se raznim temama. Rasprave su obuhvatile ulogu lokalnih i regionalnih vlasti u promovisanju  vladavine prava te praćenje primjene Europske povelje u Italiji, Francuskoj, Hrvatskoj i Norveškoj. Posebna pažnja posvećena je zaštiti prava na vodu, prihvaćanju raznolikosti i obilježavanju 30. godišnjice Kongresa. Raspravljalo se i o budućnosti u kontekstu UN samita te o načinima na koje lokalne i regionalne vlasti mogu doprinijeti ostvarivanju održivih ciljeva.

Bradara je posjetila stalno predstavništvo Bosne i Hercegovine pri Vijeću Europe, gdje se sastala sa stalnim predstavnikom BiH pri Vijeću Europe, Harisom Bašićem. Raspravljali su o zasjedanju Kongresa i suradnji važnoj za napredak BiH na europskoj sceni.

Bradara je također prisustvovala otvorenju izložbe povodom 50. obljetnice “Karanfil revolucije” u organizaciji Stalne misije Portugala, kao i svečanom prijemu u čast 30. godišnjice Kongresa, u zajedničkoj organizaciji Stalne misije Lihtenštajna i Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe.