Najbolje takmičenje u ljepoti, modelingu i javnom nastupu u Bosni i Hercegovini. Naredna predtakmičenja za Srednjobosanski kanton (SBK)  planirana su u Travniku, Bugojnu, Jajcu  i Busovači.

Zainteresirane kandidatkinje mogu se prijaviti na  telefon 066 730 445.

Direkcija FOTOMODEL BiH