Kurt Hielscher je bio njemački fotograf koji je ranih 1900-ih godina putovao po Evropi i snimao zapanjujuće fotografije. Autor je nekoliko uspješnih knjiga u kojima se nalaze fotografije Italije, Španije, Njemačke i nekadašnje Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, a kasnije Kraljevine Jugoslavije.

Sredinom 1920-ih godina Hielscher je putovao po cijeloj Jugoslaviji praveći knjigu sa slikama pejzaža, država i naroda. U Beogradu mu je dodijeljen tumač, dobio je dozvolu za ulazak na posjede od svih lokalnih vlasti, a na raspolaganju su mu bili i automobili. Zeiss-Ikon i Agfa tvornice su mu dale izvanredne fotoaparate, objektive i fotoploče.

Na svom putu od slovenskih Alpa do granice s Bugarskom, Hielscher je napravio ukupno 1.200 fotografija. Od tog broja je izabrao 191 fotografiju i objasnio da je pokušao prikazati atraktivne, raznovrsne pejzaže, arhitekturu i način života stanovnika tadašnje Države Srba Hrvata i Slovenaca, a kasnije Kraljevine Jugoslavije. Istakao je da njegova namjera nije bila da pravi razglednice.

Njegova zbirka je 1926. godine objavljena u Berlinu. Među fotografijama iz stare Jugoslavije značajan broj je onih koje su nastale u srednjoj Bosni, tačnije u Jajcu, Travniku i Busovači.

Wikipedia/foto: Kurt Hielscher