PU subotu je  promovisana  VIII. generacije diplomiranih studenata I. i II. ciklusa studija, te troje doktoranata Sveučilišta/Univerziteta  „Vitez“. na svečanosti u Kongresnoj dvorani Franišiznog centra BiH u Vitezu diplome  doc.dr. Zumreti Galijašević i  doc.dr. Kemi Čamdžiji uručio je prof.dr. Kadrija Hodžić, prorektor.

Diplome završenog II. ciklusa studija dobilo je  10 magistranata Fakulteta poslovne ekonomije, četiri magistranta Fakulteta informacijskih tehnologija koliko ih je i na Fakultetu zdravstvenih studija, te dvoje magistranata Fakulteta pravnih nauka.

Na svečanoj  cermoniji uručene  su  diplome za 137  diplomanata I. ciklusa studija na sva četiri fakulteta Sveučilišta. Diplome završenog dodiplomskog studija dobilo je  20 uspješnih studenata Fakulteta pravnih nauka, 46 studenata Fakulteta poslovne ekonomije, 42 studenata Fakulteta zdravstvene njege i 29 studenata Fakulteta informacijskih tehnologija.