Na osnovu potpisanog Ugovora o saradnji na implementaciji Master programa II ciklusa studija Marketing, Menadžment i Trgovina između Vilnius univerziteta iz Vilniusa, Litvanija i Internacionalnog univerziteta Travnik iz Travnika, Bosna i Hercegovina, a koji su u Travniku 17.12.0216.g. potpisali, u ime IUT-a Rektor, Akademik, Prof. dr. Ibrahim Jusufranić i u ime rektora VU-a, dekan Kaunas fakulteta, Doc. dr. Kęstutis Driaunys, u akademskoj 2017/18 godini počinje navedeni ciklus studija.

“ Dvostruki master – Dvostruki uspjeh” – na engleskom jeziku

Značaj Ugovora za IUT se ogleda u činjenici da realizacija dvostrukih diploma kreće u saradnji sa najpoznatijim univerzitetom iz Litvanije, koji nije samo jedan od najstarijih univerziteta u Evropi – Vilnius univerzitetom, koji je počeo sa radom 1579.g. kao Jezuitska akademija a osnovan od strane Velikog vojvode Litvanije i Kralja Poljske,  njegovog veličanstva Stephen Báthory-ija, već i univerzitet koji je danas rangiran unutar 500 najboljih univerziteta na svijetu.

Na osnovu navedenog, jednostavan zaključak slijedi – Ekonomski fakultet Internacionalnog univerziteta Travnik i naš studij Marketing, Menadžment i Trgovina se nalazi u istoj ravni sa Kaunas fakultetom Vilnius univerziteta kada je u pitanju istovjetni ciklus studija, uz očekivanje da zajednička realizacija ovog značajnog projekta uspješno krene od 1.9.2017.g. Očekujemo da ćemo opravdati ukazano akademsko povjerenje jednog od najznačajnijih evropskih univerziteta.

Ono što valja naglasiti je da je kompletna realizacija pripreme, uobličavanja i najave zajedničkog studijskog programa i krenula na osnovu inicijative upravo današnjeg Voditelja Komiteta studijskog programa IUT-a, našeg profesora, Doc. dr. Sabahudina Hadžialića koji je u saradnji sa kolegama sa Kaunas fakulteta Vilnius univerziteta: Zamjenicom dekana KF-a, Prof.dr. Jadvyga Krūminienė; Voditeljicom Komiteta studijskog programa ispred KF-a, Doc.dr. Vilma Tamulienė  i drugim saradnicima, uspio uspješno pripremiti kompletnu koordinaciju aktivnosti predstojećeg početka studija.

Usaglašenost pretpostavljenih mogućnosti

Uspostavljena je uspješna koordinacija između predmetnih profesora sa oba fakulteta, kao i uobličene sljedeće pripremne radnje:

 

 1. Izvršeno usaglašavanje i utvrđivanje pojedinačnih Syllabusa za sve module studija
 2. Određeni predavači-profesori na obje strane (u BiH i u Litvaniji)
 3. Pripremljene detaljnje informacije o zajedničkom studiju na obje WWW stranice univerziteta, a koje se mogu, detaljno, pogledati na ovim linkovima:
 4. Kaunas fakultet Vilnius univerziteta
 5. Ekonomski fakultet Internacionlnog univerziteta Travnik
 6. Uspostavljena posebna Facebook stranica za lakšu i uspješniju koordinaciju sa studentima koja se može posjetiti ovdje.
 7. Izrada reklamnog i propagandnog materijala (plakati, afiše, baneri)

Istovremeno, marta 2017.g. su, u zajednički Komitet studijskog programa KF_VU i EF_IUT sa sjedištem na Kaunas fakultetu, Vilnius univerziteta pod predsjedavanjem Doc.dr. Vilma Tamulienė, su kooptirana i dva predstavnika Internacionalnog univerziteta Travnik, kao ravnopravni članovi:

 

 1. Dekan Ekonomskog fakulteta IUT-a, Prof.dr. Enes Huseinagić
 2. Voditelj Komiteta studijskog programa IUT-a, Doc.dr. Sabahudin Hadžialić

Kompletan studijski proces se realizira na engleskom jeziku i studenti će tokom dvogodišnjeg trajanja studija, unutar četiri semestra, provesti pola vremena unutar akademske pojavnosti (2 semestra od 4) na IUT-u ili VU-u, zavisno od toga gdje su realizirali prijavu upisa.

Zbog čega upisati zajednički MA program?

Odgovori su jednostavni:

 

 • Po završetku „Marketing, Menadžment i Trgovina“, svršeni postdiplomci će steći znanje i vještine potrebne za njihovo uspješno učešće i takmičenje na tržištu unutar područja marketinga, trgovine i menadžmenta. Svršeni studenti, magistri se mogu zaposliti kao marketinški stručnjaci, istraživači tržišta ili specijalisti u trgovanju, konsultanti, projektni menadžeri u domaćim i međunarodnim organizacijama kao i u državnim institucijama. Nadalje, svršeni studenti „Marketing, Menadžmenta i Trgovine“ mogu nastaviti doktorske studije na polju Menadžmenta, Ekonomije i Marketinga i Trgovine.
 • Sticanje dvostrukih diploma – diplome Internacionalnog univerziteta Travnik iz Bosne i Hercegovine, koja je priznata širom EU i diplome Vilnius univerziteta iz Evropske Unije, univerziteta među 500 najbolje rangiranih univerziteta na svijetu.
 • Vrhunski profesori sa oba univerziteta će držati predavanja na engleskom jeziku uz korištenje najnovije udžbeničke literature na engleskom jeziku unutar zadatih modula

 

Pozivamo zainteresirane studente, ne samo iz Bosne i Hercegovine, već i iz regije Zapadnog Balkana, ali i šire, da kontaktiraju Administratora MA Studijskog programa, Adelu Mujinović na email: [email protected] ili se direktno obrate Adeli Mujinovic pri Studentskoj službi IUT-a na broj telefona +387 30 509 682, kako bi dobili i ostale relevantne informacije oko procedure upisa i načina apliciranja na studijski program.