Danas u Travniku u okviru Projekta „Teacher“ počinje Međunarodna konferencija „Kompetencije u predškolskom odgoju i obrazovanju“. Projekat „Teacher“ dio je Programa Erasmus +, a Edukacijski fakultet (EFT) Univerziteta u Travniku je glavni nosilac  ovog projekta finansiranog sredstvima Evropske Unije. U projektu učestvuju još pet Univerziteta iz BiH, te četiri univerziteta iz zemalja Evropske Unije.

-Ovo je prvi projekat u kojem je jedna visokoškolska ustanova iz BiH nosilac projekta. Cilj je saradnja u oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja, modernizacija programa u ovoj oblasti i sklapanje  partnerstava. – kazao je prof. dr. Hazim Selimović, dekan Edukacijskog fakulteta u Travniku.

Projekat „Teacher“  traje tri godine i od njega će imati veliku korist i visokoškolske ustanove i BiH u cjelini, naglasila je  na koferenciji za novinare u Travniku, Selma Šeta, koordinatorica projekat ispred Edukacijskog fakulteta Travnik (EFT).

-Glavni cilj konferencije je prezentacija rezultata istraživanja koje je provedeno na interesnim grupama predškolskog odgoja koja će prezentirati partnerske institucije Univerziteta u Mančesteru, kao i prezentacija  rezultata analize studijskih programa predškolskog odgoja partnerskih institucija BiH  koje su uključene u projektu “Teacher”, a koje će prezentirati Sveučilište u Zagrebu. – rečeno na konferenciji za novinare.

Za Srednjobosanskji kanton korist će biti višestruka jer ovaj kanton tek treba da dobije Zakon o predškolskom obrazovanju.

Prema riječima doc.dr. Amre Tuzović, nadležne institucije iz Srednjobosanskog kantona pokazale su spremnost za učešće u projektu, au čestvovale su i u istraživanjima koja su provedena.

 

Partneri u projektu

 

Partneri u ovom projektu su: Univerzitet u Bihaću, Univerzitet u Tuzli, Sveučilište u Mostaru, Sveučilište Hercegovina, Nezavisni Univerzitet Banja Luka, Sveučilište u Zagrebu (Hrvatska) , The Manchester Metropolitan University (Velika Britanija),  Matej Bel Univ ersity Banska Bystrica (Slovačka), Univerzitet Alba Iulia (Rumunija) i Društvo zaposlenika predškolskih ustanova Federacije BiH.